Vastuuvapauslauseke

Sivuston Vastuuvapauslauseke

Lue tämä ennen valituksen tekoa (Suomi)

Suomen Vapaat 2CV Harrastajat Web sivusto on tarkoitettu kaikille käyttäjille. Älä käytä väärin tätä Web sivustoa. Auta meitä sen sijaan tekemään Suomen Vapaat 2CV Harrastajat sivustosta tunnettu? Tämä on yksityinen Web sivusto, joita  Suomen Vapaat 2CV Harrastajat ylläpitää ainoastaan harrastuksen vuoksi! Tämä sivusto ei ole sidoksissa mihinkään järjestöihin tms. Toisin sanoen, älä syytä Suomen Vapaat 2CV Harrastajia mistään.

Suurin osa kuvista, säätiedoista ja linkeistä näillä sivuilla syötetään ulkoisista lähteistä, ja esitetään ”sellaisenaan”, eikä tiedoilla ole minkäänlaista takuuta. Kaikki materiaali, mikä on tekijänoikeuden alaista omaisuutta on kunkin toimittajan omistuksessa, ja käytät tietoa omalla vastuulla. Suomen Vapaat 2CV Harrastajat ei vastaa mistään mahdollisesta haitasta tai tiedoista, joka esitetään millään sivulla tai kuvassa. Vastuu on yksinomaa tiedon toimittajalla, tai palveluntarjoajan, josta tieto on peräisin. Datan ja linkkien saatavuus  riippuu yksinomaan tietoja syöttävästä lähteestä. Älä käytä esim. säätietoja tällä sivustolla perustana omaisuuden tai hengen suojeluun!

Josko esitetyt tiedot Suomen Vapaat 2CV Harrastajat sivustolla ovat oikeita tai luotettavia, tietojen syöttö ei ole tarpeeksi vakaata kaiken aikaa jotta tietoa voisi syöttää jatkuvasti. Tärkeämpää on, että esim. paikallinen säätiedon toimittajasi on se paikka josta sinun tulisi hakea säätietosi. Käytä Suomen Vapaat 2CV Harrastajat sivuja huviin ja harrastukseen, mutta älä käytä sivujen tietoja silloin kun teet tärkeitä päätöksiä. Suomen Vapaat 2CV Harrastajat ei millään tavalla ole vastuussa esitetyistä kuvista, linkeistä tai tiedoista. Suomen Vapaat 2CV Harrastajat ei ole vastuussa mistään ”off-site” sivustosta mihin tältä sivustolta viitataan.

Joten … jos Suomen Vapaat 2CV Harrastajat on rikkonut jonkun tekijänoikeuden (toivottavasti ei), jonka sinä tai yhtiösi omistaa, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, ja poistamme kyseisen kuvan tai tiedon ilman ongelmia. Rehelliset ihmiset tekevät usein rehellisiä virheitä. Suomen Vapaat 2CV Harrastajat sivusto on tarkoitettu ainoastaan harrastusta varten, ja on voittoa   tavoittelematon yksityinen harraste sivusto.

Nämä sivut on luonut Suomen Vapaat 2CV Harrastajat ainoastaan harrastuksen vuoksi.
Kiitos, että käytät Suomen Vapaat 2CV Harrastajat Web sivustoa.

– Fin2CV Staff

—————————————————————————————

Websitens Ansvarsfrihetsklausul

Läs detta innan du klagar (Svenska)

De Fria Finländska 2CV Entusiasterna Websidorna är till för alla att använda. Missbruka inte användningen av Web sidorna. Du kan istället hjälpa De Fria Finländska 2CV Entusiasterna att sprida information om dessa Web sidor! Det är privata Web sidor och De Fria Finländska 2CV Entusiasterna underhåller Web sidorna endast som en hobby! De Fria Finländska 2CV Entusiasterna är inte associerade med någon som helst organisation. Med andra ord skall du inte beskylla De Fria Finländska 2CV Entusiasterna för någonting.

Största delen av bilder, länkar samt datan på De Fria Finländska 2CV Entusiasterna sidorna som visas här är hämtade från externa källor, och presenteras i befintligt skick utan garantier av något slag. Material som är upphovsrättsskyddat tillhör respektive ägare och användes på er egen risk. De Fria Finländska 2CV Entusiasterna ansvarar inte för  eventuella skador eller om informationen eller datan skulle vara pålitlig på kartor eller bilder. Detta ansvar innehar distributören varifrån informationen skickas. Använd inte t.ex. väderinformationen som visas här som din källa för att skydda liv eller egendom!

Om uppgifterna eller informationen som presenteras på De Fria Finländska 2CV Entusiasternas Web sidorna skulle vara korrekta eller pålitliga, beror på om uppgifterna från källorna är tillräckligt konsekventa för att levereras konstant. Mera viktigt, är att din lokala vädertjänst är den källa varifrån du hämtar din viktig väderinformation. Använd De Fria Finländska 2CV Entusiasterna Web sidorna för ditt hobby och nöje, men använd inte sidornas information då du skall göra seriösa beslut. De Fria Finländska 2CV Entusiasterna är inte på något sätt ansvariga för bilder, länkar eller data. De Fria Finländska 2CV Entusiasterna ansvarar inte heller för eventuella ”off-site” webbsidor som används på någon sida (eller) här.

Alltså … om De Fria Finländska 2CV Entusiasterna bryter någon slags upphovsrätt (hoppas inte) som du eller ditt företag äger, kan du kontakta De Fria Finländska 2CV Entusiasterna via e-post, och vi avlägsnar bilden eller den aktuella informationen utan problem. Ärliga människor gör oftast ärliga misstag. De Fria Finländska 2CV Entusiasterna Web sidorna är till för hobby, och är icke-vinstdrivande privata hobby Web sidor.

Dessa Web sidor skapades av De Fria Finländska 2CV Entusiasterna endast för hobby ändamål.
Tack för att använda De Fria Finländska 2CV Entusiasternas Web sidor.

– Fin2CV Staff

—————————————————————————————

Site Disclaimer

Read this before complaining (English)

The Free Finnish 2CV Enthusiasts Web site is for everyone to use. Please do not abuse the use. You may help us to publicize The Free Finnish 2CV Enthusiasts  Web site instead? The Free Finnish 2CV Enthusiasts is a  private Web site and we run it only as a hobby! The Free Finnish 2CV Enthusiasts website is not affiliated with any organization. In other words, please don’t sue The Free Finnish 2CV Enthusiasts for anything.

Most of the images, data or links on The Free Finnish 2CV Enthusiasts Web pages contained here is provided by external sources, and provided ”as is” without warranty of any kind. Any material that is copyrighted is property of the respective owner(s) and is to be used at your own risk. We do not take responsibility for any harm or data shown on any pages or images. That is the sole responsibility of the provider the information comes from. The availability of the data or links on this site solely depends on the source. Don’t use for example the weather information found here as your basis for protect life or property!

While the data or links presented on The Free Finnish 2CV Enthusiasts Web site should be correct, the data feed is not consistent enough to provide all of the data all of the time. More important, for example is your local Weather Service office where you should get your important weather information. Use The Free Finnish 2CV Enthusiasts website for your hobby and enjoyment, but do not use it when making serious decisions. The Free Finnish 2CV Enthusiasts are in no way accountable for any images and/or data. The Free Finnish 2CV Enthusiasts are not responsible for any ”off-site” web pages referenced from the page(s) herein.

Also… if The Free Finnish 2CV Enthusiasts are breaking some sort of copyright law (hope not) that you or your company holds, please contact us by e-mail, and we will remove the actual image or information without any problems. Honest people make honest mistakes. The Free Finnish 2CV Enthusiasts site is for hobby purposes only, and is a non-profit private hobby site.

This Web site was created by The Free Finnish 2CV Enthusiasts for hobby purposes.
Thanks for using this The Free Finnish 2CV Enthusiasts Web Site.

– Fin2CV Staff

Suomen Vapaat 2CV -harrastajat – FIN2CV